See other templatesSee other templates

این صفحه فهرستی از بیش از 130 آیکن فونت را که در قالب JSN Force حرفه ای گنجانده شده است را نمایش می دهد. هر آیکن کلاس مخصوص به خودش را دارد. در JSN Force، می توانید از آیکن ها برای اهداف زیادی از قبیل : آیکن آیتم منوها، آیکن عنوان ماژول ها، دکمه ها و هر سفارشی سازی ای که خواستید بکار ببرید.

این مجموعه آیکن به نام "ده ها آیکن" می باشد که می تواند به عنوان یک فایل گرافیکی دانلود شود. here به رایگان تحت مجوز (CC BY-NC-ND 3.0). ما اجازه داریم آن ها را استفاده کنیم، ویرایش کنیم و دوباره منتضرشان کنیم.

برو بالا